Tervezés: 2011 - Anyagok: természetes, fenntartható és kölstéghatékony anyagok, azaz élő növényzet, terméskő, föld, terepplasztika - Növények: honos társulásalkotók - Különlegesség: nagyméretű fenntartható terminál terület ikonikus jelentéstartalommal, marketing és üzleti érdekek érvényesítése mellett


Az érkező és távozó utasokat “átutaztajuk” hazai tájainkon, Alföldön, művelt dombvidékeinken, hegyeinken, ahol kevés de intenzíven célzott építészeti elemmel találkozik. Építőanyagunk főként növényanyag (beruházási és működtetési optimum) egyszerű de komplex, integrált megoldásokat és modern, de eltéveszthetetlenül hazai elemeket alkalmazunk. A megcélzott integrált zöldfelületi fejlesztés kulcspontjai:

klímaadaptív honos növényzet telepítése

hazai tájak bemutatása

biomassza és biodiverzitás növelés

hősziget csökkentés (növénytelepítés, albedó változtatás, stb.)

kommunikációs és marketing elemek alkalmazása

üzleti érdekek biztosítása

közlekedési területek zaj- és porvédelme

levegőminőség javítása

rekreációs zöldfelület, kellemes közérzet biztosítása