Terület: 2,5 ha - Tervezés: 2011 - Tervező: Somorjai-Tamássy Zsolt, Fehér Anita, Józsa Attila építész, Kun András és Rév Szilvia ökológus, Vincze Tamás kivitelezési és fenntartási szakértő - Anyagok: természetes és élő anyagok: fa, föld, terméskő és biológiailag aktív növényzet - Növények: honos társulásalkotók ökoadekvát egzótákkal kiegészítve - Különlegesség: környezeti fenntarthatósági szempontok és gazdasági, kulturális értékek parkba integráltan: élőhely-bemutató, történelmi bemutató, települési szintű közösségi rendezvény helyszín, turisztikai attrakció és rekreációs terület


A természet ingyenes szolgáltatásait kihasználó, a természetes ökoszisztémába visszahelyezett fenntartható települési zöldfelület az, mely a természetes víz- és tápanyagkörforgás, a dús növényzet árnyékoló, légtisztító és temperáló hatásának köszönhetően élhető, kellemes környezetet biztosít, valamint gazdasági megtérülést biztosít. A környezet és a munkahelyek zöldítésével az emberek kevesebbet hiányoznak, és nem vesznek igénybe közpénzt (TB) a városi stresszbetegségek kezelésére, az épületek hűtési-fűtési energiaigényében 10-40 % megtakarítás érhető el a megfelelő fásítással, zöldtetők és zöldhomlokzatok alkalmazásával. A gondosan megválasztott növényzet nitrogén-dioxidot, szálló port, és egyéb légszennyező anyagokat köt meg, mentális és fizikai javulást hoz a városlakók számára, valamint az ingatlanpiacot is felpezsdíti, és megnöveli az ingatlanok értékét. A természet nyújtotta szolgáltatások maximális kihasználását és dokumentálását végző Green City mozgalom alapelveit követő első magyarországi terv a Nemesvámoson létesítendő településközpont első ütemében, az új rendezvény- és szabadidőpark építésével valósulhat meg.

Nemesvámos önkormányzata a tervezett turisztikai fejlesztések kezdő ütemeként tűzte ki az első Magyarországi Green City elvek szerint tervezett park létrehozását, mely a községbe látogató turisták mellett a helyi lakosok igényeit szolgálja ki. A tervezéssel érintett közel 2,5 hektáros terület Nemesvámos délkeleti szélén helyezkedik el, nem messze Balácapusztától. A területen található Római kút a Séd egyik ágának forrása mely végigcsörgedezik a leendő park területén. A terület már jelenleg is lovas rendezvényeknek, falunapoknak, vásároknak és egyéb falusi eseményeknek a helyszíne.

A leendő park kiszolgálását több tervezett épület fogja ellátni: központi épület, mely időszakos és állandó kiállításoknak és előadásoknak ad otthont, illetve Green City tájékoztató központként is funkcionál; 10 db pavilon, melyek a rendezvények esetén büfésor szerepét töltik be, egyébként pedig piac tartására alkalmasak; lóbeálló és tároló, mely raktárként és a lovak ideiglenes elhelyezésére szolgál; kemencés körpavilon, mely közösségi sütés-főzés helyszíneként működik. Az épületek, építmények, és a növényzet együttműködnek annak érdekében, hogy a park használóin kívül a település lakosainak életkörülményein is a települési klíma és levegőminőség módosításával hosszú távon javítani legyenek képesek.

A park szíve a területén eredő és a rajta átfolyó Séd patak, amely mentén vezetett sétány feltárja a parkban elhelyezett ún. állomásokat, melyek időrendi sorrendben a település történelmének fontos mozzanatait elevenítik fel, és teszik a parkot izgalmassá és érdekessé, hiszen a település az erős történelmi – különösen a római kori – gyökerei miatt különleges helyzetben van. A park felszínének alakítása során a patak medrét a természetes állapotában tervezzük visszaállítani a forrás környezetének rendezése mellett.

Green City elvek megvalósításának példái a parkban:

A park tervezése a Green City tervezési folyamat mentén haladt, azaz interdiszciplináris csapat felállítása után következett az alapos elemzés: a helyszín, a humán-társadalmi, valamint a gazdasági igények feltérképezése. A tervezési folyamatba a helyi lakosság bevonására is sor került: egyrészt a helyi civil szervezetekkel személyes találkozók során egyeztettünk, másrészt a tervet már előrehaladott állapotában lakossági fórumon véleményezhették a helyiek.

A természetes VÍZciklus helyreállítása érdekében a tervezett épületek a lehetőségekhez mérten zöldtetővel és zöldhomlokzattal ellátottak, a tervezett burkolatok 94%-a vízáteresztő. A területen SUDS (sustainable urban drainage system – azaz fenntartható városi vízkörforgás management rendszer) része a vízáteresztő burkolatokon, talajfelszín alakításokon (talajdepressziók, szikkasztók) felül a meanderező, növényzettel kiegészített kavicsos szikkasztó árok.

Az építkezések során kitermelt al- és felTALAJ helyben hasznosított: mikrodombok épülnek belőle, amelyek természetes lelátóként és zajvédelmi töltésként is funkcionálnak. Az épületek szimbiotikus partnerként jelennek meg: a zöldtetők ültető közege talajként kezelhető a különféle természetes biológiai folyamatok és körforgások szempontjából. A kitermelt feltalaj, ill. humuszos réteg külön kezelendő és felhasználandó, a helyi talaj minősége természetes talajjavítási technikáknak (szerves trágya, komposzt, baktériumos oltás, stb.) köszönhetően emelkedik.

A majdani NÖVÉNYZET tervezése során a park területét a tervezés során az azonos ökológiai adottságok alapján egységekre osztottuk, és az egyes területrészeken emberi beavatkozás nélkül kialakulandó természetes ökoszisztémák növényállománya alkotta a további tervezési alapot. A park területére tervezett növényállomány többszintes, elsősorban honos fajokból áll. A reprezentatív, kiemelt részeken (elsősorban az épületek és építmények körül) keveredik a természetes ökoszisztéma és a díszesebb kertészeti változatok ültetése. A parkban a település lakói számára ültetési felületet jelöltünk ki, ahol gyermekáldás vagy házasságkötés alkalmával fát ültethetnek a helyiek, ezzel egyben lehetőséget adunk a társadalmi elköteleződésre, a fenntarthatósági folyamatok társadalmasítására.

A fenntartható ANYAGHASZNÁLATra irányuló törekvések sikerességét jelzi, hogy a terv szerint az építés során a meglévő anyagok elszállítására nincsen szükség, a nem élő anyagok 100 %-ban a területen újrahasznosíthatóak. A tervezett új anyagok (kerti építmények, bútorok és burkolatok) meghatározása során prioritást élveznek a természetes anyagok (fa, kő), továbbá építőanyagként alkalmaztunk növényeket.

A lakók, PARKHASZNÁLÓK fizikai és mentális rekreációját a park több szinten szolgálja. Egyrészt funkcionális kialakításával: a park területén helyet kap focipálya, kosárlabdapálya, strandröplabda pálya, és egyéb aktív testmozgásra alkalmas területek, melyek testmozgási lehetőséget biztosítanak az idősebbek és fiatalok számára egészséges környezetben. Másrészt a lakók fizikai egészségének növelése növényi rendszerek segítségével a települési klíma és levegőminőség javításával, zajcsökkentéssel történik. A park lehetőséget teremt egyéni feltöltődésre, kikapcsolódásra, másrészt a park új helyszíne a társasági tevékenységeknek, társadalmi interakcióknak.

A megfelelő növényi telepítésnek köszönhetően a területen található épületek hűtéséi és fűtési ENERGIAigénye alacsonyabb. A többszintű, szélvédő fásítás, a zöldtetők és –homlokzatok a park területén belüli épületek klímájának módosítását végzik, a park egésze pedig a település számára jelent hűtő szigetet, csökkentve a környező házak energiafelhasználását, a hideg téli szelek mérséklésével pedig a fűtési energia mértéke redukálható. A központi épület héjazata fotovoltaikus cserép, továbbá napkollektoroknak is helyet ad, melyek az épület igényeit hivatottak fedezni. A park világítását szintén megújuló energiaforrású berendezések végzik.

A vízkörforgás, talajkezelés, növényzet, anyagok, humán faktorok, energiafelhasználás, építés és fenntartás megtervezése során szakági tervezőkkel, szakemberekkel és a helyi szereplőkkel közösen munkálkodunk a Green City elveken alapuló tervek elkészítésén, hogy az új fenntartható park egészen biztosan Nemesvámosért és a nemesvámosiakért legyen. Reményeink szerint a pozitív példát számos település követni fogja, illetve az egyes projektek összekapcsolásával létrehozhatjuk a településeinket elválasztó és összekapcsoló ökoszisztéma hálózatot (Zöld Infrastruktúra) mely az emberi élet körülményeinek messzemenőkig történő javulását fogja eredményezni.